Spółdzielnia Energetyczna

Spółdzielnia energetyczna jest spółdzielnią w rozumieniu ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze lub ustawy z dnia 4 października 2019 r. o spółdzielniach rolników, której przedmiot działalności polega na wytwarzaniu energii elektrycznej lub biogazu, lub ciepła, w instalacjach odnawialnego źródła energii i równoważenie zapotrzebowania energii elektrycznej lub biogazu, lub ciepła, wyłącznie na potrzeby własne spółdzielni energetycznej i jej członków, przyłączonych do zdefiniowanej obszarowo sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV lub sieci dystrybucyjnej gazowej, lub sieci ciepłowniczej.

Wykaz Spółdzielni Energetycznych

Schemat funkcjonowania spółdzielni energetycznej

Spółdzielnia Energetyczna
Nasza Energia

ul. Wodzisławska 146

44-325 Mszana

woj. śląskie

KRS: 0000924611
NIP: 647-259-53-92

Nawigacja

KONTAKT
Prezes Paweł Jarząbek       tel. 533-352-059
Wiceprezes Anna Sułowicz tel. 533-352-063
Biuro                                      tel. 533-352-555